BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT(NĂM 2007 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 121,825,527,966 159,098,828,221...

Trang 28 trên 28« Trang đầu...1020...2425262728