Công bố thông tin Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công bố thông tin Bổ sung ngành nghề kinh doanh : “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã ngành 6810” DOWNLOAD TẠI...

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên 2018

Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên 2018 DOWNLOAD TẠI...

Báo Cáo Tài Chính Q1 Năm 2018

Báo Cáo Tài Chính Q1 Năm 2018 Download Tại...

Báo Cáo Thường Niên 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Download Tại...

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018

Bộ tài liệu : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 bao gồm: Tài liệu họp ĐHCĐ Phiếu biểu quyết – Bản dự thảo Chương trình nghị sự ĐHCĐ 2018 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 – Bản dự thảo Sơ yếu...