Tin Tức Cổ Đông

Tin Tức Cổ Đông 07 Tháng 12 2017

KÝ KẾT GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG VỚI CTY CP TIẾP VẬN SONG DŨNG

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc chấp thuận thông qua các hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán các giao dịch liên quan khác giữa Công ty…
Tin Tức Cổ Đông 04 Tháng 12 2017

Nghị quyết của HĐQT Cty CP Nhựa Rạng Đông v/v cử Bà Lê Thị Thanh Thủy làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT Cty CP Nhựa Rạng Đông

Nghị quyết của HĐQT Cty CP Nhựa Rạng Đông v/v cử Bà Lê Thị Thanh Thủy làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT Cty CP Nhựa Rạng Đông trong thời hạn 5 năm kể từ…
Tin Tức Cổ Đông 27 Tháng 11 2017

Chứng Nhận CTCP nhựa Rạng Đông đạt chuẩn công bố thông tin theo chương trình khảo sát công bố thông tin TTCK Việt Nam 2017

Chứng Nhận CTCP nhựa Rạng Đông đạt chuẩn công bố thông tin theo chương trình khảo sát công bố thông tin TTCK Việt Nam 2017 download tại đây
Tin Tức Cổ Đông 16 Tháng 11 2017

Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT và PTGĐ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông đối với ông Nguyễn Đắc Hải , có hiệu lực từ 17/11/2017.

Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT và PTGĐ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông đối với ông Nguyễn Đắc Hải , có hiệu lực từ 17/11/2017. Download tại…
Tin Tức Cổ Đông 31 Tháng 10 2017

Công Bố Thông Tin

Nghị quyết HĐQT Cty CP Nhựa Rạng Đông v/v tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng DownLoad tại đây
Tin Tức Cổ Đông 20 Tháng 10 2017

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ và Hợp Nhất Q3-2017

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ: Download  TẠI ĐÂY Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Q3-2017: Download   TẠI ĐÂY

logo chan trang

Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG                 
ĐC: 190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TPHCM
Tel: (84-28) 3969 2272
Fax: (84-28) 3969 2843
E-mail:
 KD nội địa bao bì 
 KD nội địa PVC  
 KD Xuất Khẩu
 KD Tiêu Dùng
                www.rangdongshop.com

 

 

Mạng Xã Hội