Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 00:00

KÝ KẾT GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG VỚI CTY CP TIẾP VẬN SONG DŨNG

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông về việc chấp thuận thông qua các hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán các giao dịch liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông và Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng

Download tại đây

Last modified on Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 05:46

logo chan trang

Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG                 
ĐC: 190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TPHCM
Tel: (84-28) 3969 2272
Fax: (84-28) 3969 2843
E-mail:
 KD nội địa bao bì 
 KD nội địa PVC  
 KD Xuất Khẩu
 KD Tiêu Dùng
                www.rangdongshop.com

 

 

Mạng Xã Hội