CBTT bất thường v/v RDP chuyển nhượng 1 phần vốn góp tại Cty CP Nhựa Rạng Đông Long An cho Sojitz Pla-Net Corporation.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY!