CBTT- Góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Công Nghiệp CG : Cty CP Nhựa Rạng Đông góp 25{05657201806c298ba7be3ae85455c994b9e98cf8dd3b39f76e135cb827f22225} vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp CG, tương đương 50 tỷ đồng và cử ông Hồ Đức Lam làm người đại diện phần vốn góp của RDP.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY