I. HỆ THỐNG MÁY MÓC – THIẾT BỊ SẢN XUẤT 

1. Một số máy móc thiết bị tiêu biểu phục vụ sản xuất Bao bì:

Máy In 9 Màu (Nhà Máy Số 3)

Máy làm túi (Nhà Máy Số 3)

Máy ghép không dung môi (Nhà máy số 3)

Máy ép có dung môi (Nhà Máy số 3)

Máy in ống đồng 

Máy đùn thổi màng 3 lớp

Máy thổi 5 lớp

Máy in 12 màu

Máy in 7 màu

Máy cắt dán túi

Máy kiểm màng in 

Máy chia cuộn

Máy ghép khô không dung môi

Máy ghép khô có dung môi

2. Một số máy móc thiết bị tiêu biểu phục vụ sản xuất Giả da, Màng mỏng, Tôn ván: 

Máy hấp xốp (nhà máy số 1)

Máy xử lý ép vân (nhà máy số 1)

Máy cán 2 (nhà máy số 1)

Máy cán 3 IHI (Nhà Máy Số 1)

Máy hấp xốp – Phục vụ sản xuất Giả da

Máy tráng – Phục vụ sản xuất Giả da

Máy dệt kim – Phục vụ sản xuất Giả da

Máy cán – Phục vụ sản xuất Màng mỏng

Máy sản xuất Tôn Nhựa

II. ĐỘI NGŨ NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

  1. Vai trò của bộ phận R&D

– Định hướng cho ban lãnh đạo về đầu tư và phát triển sản phẩm, công nghệ mới trong tương lai.

– Tăng khả năng cạnh tranh trên cơ sở sản phẩm gia da PVC  với các tính năng đặc biệt cao cấp.

– Quảng bá thương hiệu,  tạo mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp

– Thực hiện các đề tài khoa học cấp bộ duy trì hàng năm

  1. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận R&D

– Khảo sát, định hướng hình thành và phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính mới cho công ty .

– Nghiên cứu phát triển và cải tiến kết quả từ các đề tài đã nghiên cứu, những vần để cần khắc phục trong thực tiễn sản xuất  để triển khai thực tế hiệu quả.

-Tiếp nhận yêu cầu, phác thảo kế hoạch và xây dựng các sản phẩm ngành nhựa của các đơn vị.

– Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cải tiến

– Theo dõi sản xuất thử các sản phẩm mới và cải tiến

– Thử nghiệm tất cả các nguyên liệu mới và thay thế

–  Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu cho sản xuất

– Làm mẫu tất cả các sản phẩm mới

– Tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, nguyên liệu,nhân công

– Xây dựng các thông số công nghệ trong sản xuất SP

– Xây dựng các tiêu chí liên quan đến kiểm soát, đảm bảo chất lượng SP

– Chủ trì trong công tác sọan thảo giáo trình, đào tạo nội bộ

– Thực hiện chức năng sọan thảo, ban hành , giám sát, kiểm tra các hệ thống  sản xuất theo yêu cầu ISO.

– Kết hợp các bộ phận khác trong công ty để hỗ trợ phát triển sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.

– Hợp tác khoa học, giáo dục (hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp) và hợp đồng thực hiện các đề tài cấp bộ

  1. Kết quả R&D

– Đã nghiệm thu 02 đề tài cấp bộ  2014-2015: Dự án sản xuất thử nghiệm màng phủ ruộng muối và áp dụng FMEA để nâng cao năng suất, chất lượng.

– Đăng ký 02 đề tài khoa học 2016 : Hoàn thiện công nghệ sản xuất màng stretch hood bọc pallet thay thế sản phẩm nhập ngoại, Nghiên cứu sản xuất sản phẩm giả da PVC có khả năng mài mòn cao.

– Thực hiện 8 sản phẩm mới, 10 sản phẩm cải tiến

Đội ngũ R&D Bao bì

Đội ngũ R&D Giả da