Tầm nhìn

Rạng Đông Holding trở thành một Tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực mang tầm vóc quốc tế với ngành Nhựa là trọng tâm

Sứ mệnh

  • Đối với cộng đồng: Trách nhiệm trên từng sản phẩm CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
  • Đối với khách hàng, đối tác kinh doanh: Hợp tác cùng phát triển
  • Đối với cán bộ công nhân viên: Ghi nhận đóng góp – Chia sẻ thành quả – Cơ hội thăng tiến
  • Đối với cổ đông và nhà đầu tư: Tối ưu hóa lợi nhuận; đảm bảo tính công khai, minh bạch

Giá trị cốt lõi

  • Sáng tạo
  • Chuyên nghiệp
  • Chính trực
  • Trách nhiệm
  • Nhân tâm