SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

PHÒNG QL & THẨM ĐỊNH NIÊM YẾT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2014

LỘ TRÌNH

TRIỂN KHAI TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ LẦN 2 QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) NẮM GIỮ

Nội dungBắt đầuKết thúcGhi chú
Cung cấp hồ sơ đã được phê duyệt cho SGDCK (HOSE) theo yêu cầu, HOSE thông qua lộ trình bán đấu giá.12/3/2014– SCIC & VCBS thực hiện
Sở GDCK thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá (mời chào đại lý), thông qua quy chế và các vấn đề có liên quan khác.12/3/1413/3/14Sở GDCK gửi danh sách đại lý đấu giá cho SCIC & VCBS vào 17h00 ngày 13/3/14.
Hỗ trợ Sở GDCK thực hiện Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về việc bán đấu giá cổ phần.14/3/1419/3/14Thông tin được công bố trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo Trung Ương (báo Đầu tư Chứng khoán) và 01 tờ báo Địa phương (báo ….) SCIC thực hiện
Niêm yết thông tin về việc bán đấu giá cổ phần tại các điểm đăng ký tham dự đấu giá.14/3/1414/4/14Các địa điểm CBTT và đăng ký tham dự đấu giá:

– Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM.

– SCIC

– Các đại lý đấu giá

Tổ chức cho các nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá tại các điểm đăng ký.18/3/1416h00 ngày

03/4/14

Bao gồm các công việc :

– Phát đơn đăng ký tham dự đấu giá.

– Tổ chức thu tiền cọc (10{05657201806c298ba7be3ae85455c994b9e98cf8dd3b39f76e135cb827f22225} giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm).

– Phát phiếu tham dự đấu giá.

Tổng hợp danh sách các nhà đầu tư và phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư04/4/1407/4/14Các đại lý sẽ phối hợp với Sở GDCK thực hiện.
Tổ chức buổi nhận phiếu tham dự

đấu giá

10/4/14Trước 15h00 ngày 10/4/14tại các đại lý đấu giá
Tổ chức buổi đấu giá bán cổ phần14/4/14Bắt đầu lúc 9h00 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần.15/4/1421/4/14– Kết quả đấu giá sẽ được gửi cho các nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

– Đến 16h00 ngày 21/4/14 sẽ kết thúc việc thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư.

Hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua.15/4/1420/4/14
– Sở GDCK chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần và bàn giao hồ sơ cho SCICCác đại lý đấu giá sẽ chuyển tiền thu được về SGDCK trước 16h00 ngày….

Xác nhận thông qua lộ trình

Đại diện SCIC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Công ty Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Phòng QL & TĐ Niêm yết – Sở GDCK

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Minh Hằng