Nghị quyết của HĐQT v/v tham gia góp vốn thành lập cty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

Download ! Tại Đây!