Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT và PTGĐ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông đối với ông Nguyễn Đắc Hải , có hiệu lực từ 17/11/2017