Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại Nghệ An: 1 năm, kể từ ngày 01/06/2018.

XEM / DOWNLOAD  TẠI ĐÂY