V/v: Chốt danh sách cổ đông
1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông 
§ Tên giao dịch: RDP
§ Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
§ Điện thoại: (84-8) 3969 2272 / 3960 6642 Fax: (84-8) 3969 2843
§ Giấy chứng nhận ĐKKD: Giấy CNĐKKD số 4103003236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/03/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 04/02/2008.

2. Vốn Điều lệ, ngành nghề kinh doanh:
§ Vốn Điều lệ:115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng chẵn).
§ Các lĩnh vực kinh doanh: 
– Sản xuất, mua bán hàng nhựa gia dụng, kỹ thuật: màng nhựa, giả da, tôn, ván nhựa, bao bì in – tráng – ghép; vật liệu xây dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi xách;
– Mua bán nguyên liệu, hóa chất ngành nhựa;
– Mua bán hàng gia dụng. Mua bán phế liệu nhựa;
– Chế tạo máy móc, thiết bị ngành nhựa;
– Xây dựng dân dụng, công nghiệp;
– San lấp mặt bằng;
– Cho thuê văn phòng;
– Kinh doanh khách sạn, nhà hàng;
– Môi giới bất động sản, kinh doanh nhà.
* Căn cứ Công văn Chấp thuận nguyên tắc số 160/SGDHCM-NY ngày 03/02/2009 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.
* Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký là 16 giờ 30’ ngày 04/03/2009. Công ty sẽ tạm ngừng nhận chuyển nhượng kể từ sau 16 giờ 30’ ngày 04/03/2009.
* Đối với những Cổ đông đã được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (SCNSHCP), đề nghị kiểm tra lại các thông tin ghi trên SCNSHCP. Những cổ đông có thay đổi số CMND hoặc thay đổi địa chỉ liên lạc so với SCNSHCP đề nghị liên hệ với Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông trước 16 giờ 30’ ngày 04/03/2009 để làm thủ tục chỉnh sửa.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


HỒ ĐỨC LAM